حقوقی

مهدی داداشی سفیراهدای عضو/دانشجوی کارشناسی حقوق /دانشگاه پیام نورتبریز

آيا زني كه مهر خود را به همسرش بخشیده است می‌تواند از بخشش خود رجوع و مهر خود را به صورت مجدد مطالبه كند يا خير؟

حالت اول زمانی است که زوجه در خصوص مهریه، ما فی الذمه زوج را ابراء می‌کند. به این بیان که می‌گوید ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 16 بازدید
مرداد 98
11 پست